FANDOM


Ęć

Proponowany symbol liczby ęć

ęć – stała matematyczna, liczba niewymierna wynosząca w przybliżeniu 1,8584073464.

Definicja

Stała ęć jest definiowana poprzez słynny wzór:

$ \pi + \underset{^{^c}}{e}\acute c = 5 $ (słownie: pi plus ęć równa się pięć)

po którego przekształceniu otrzymujemy:

$ \underset{^{^c}}{e}\acute c = 5 - \pi $

Właściwości

Liczba ęć pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. Jest ona interesująca dla matematyków, ponieważ po dodaniu do niej drugiej liczby niewymiernej, jaką jest pi, otrzymujemy liczbę wymierną.

W geometrii euklidesowej ęć jest równe różnicy liczby 5 i stosunku długości obwodu koła do długości jego średnicy.

$ obw_k = (5-\underset{^{^c}}{e}\acute c) d \iff \underset{^{^c}}{e}\acute c = 5-\frac{obw_k}{d} $

Można też zdefiniować ęć na inne sposoby, na przykład jako pole figury powstałej po wycięciu koła o promieniu równym 1 z prostokąta o polu równym 5.

$ P_k = (5-\underset{^{^c}}{e}\acute c) r^2 \iff \underset{^{^c}}{e}\acute c = 5-\frac{P_k}{r^2} $ (w szczególności $ \underset{^{^c}}{e}\acute c = 5-P_k $ dla r=1)

Ęć występuje też w najbrzydszym najpiękniejszym wzorze matematyki i wielu innych wzorach.

$ e^{i(5 - \underset{^{^c}}{e}\acute c)} + 1 = 0 $

Linki zewnętrzne