FANDOM


BigBrother
BigBrother
UWAGA!!!
Ten artykuł poddano minus dodaniu treści bezdobrych!
Teraz jest ofic zasłużony od Miniprawd za dobromyślny!

Pamiętaj!
WIELKI BRAT PATRZY!
Blaz

Antykomunista

Anti-Socialist-Symbol

Symbol antykomunizmu

Tarzan Zelazny Sokol Krzewina (VI-1947)

Antykomuniści

Konserwatysta, katolik, prawicowiec, anty-ubek, ciemnogrodzianin…

Antykomuniści sami o sobie

Antykomunizm (właśc. antysocjalizm) – pogląd obalający jedyny prawdziwy i słuszny ustrój na rzecz prawicowych bumelantów bądź wichrzycielskich burżujów. Człowieka wyznającego taką doktrynę nazywamy dysydentem antykomunistą. Taki wykształciuch, tylko na odwrót.

Argumenty

 • Państwa kapitalistyczne rozwijają się dużo szybciej, niż komunistyczne! Przykładem niech będą prężnie rosnące w siłę Chiny!
 • Łamanie praw człowieka jest w krajach komunistycznych rutyną. Przykładem niech będą wykorzystujące nawet nieletnich Chiny!
 • Komunizm nie odbudował Polski po wojnie, bo go wtedy nie było!
 • Powojenny komunizm pochłonął w Polsce miliony ofiar!
 • To przez komunistów Rosjanie nie mają czasownika mieć!
 • To komuniści wybudowali wadliwy reaktor w Czarnobylu!
 • Komuniści to antyamerykańscy ksenofobowie!
 • Komuniści to alterglobalistyczni antypatrioci!
 • Rewolucja październikowa pochłonęła 10 mln ofiar…
 • Rewolucja Październikowa pochłonęła 100 mln ofiar!
 • Rewolucja Październikowa pochłonęła 1 mld ofiar!!!
 • Rewolucja Październikowa trwa nadal, czy nie widzicie?!

Zobacz też

Bulbgraph To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny ideologii. Jeśli światłość twego umysłu jest jasna jak księżyc w nowiu – rozbuduj go.