FANDOM


Antypapież (wat. szatan) – antycząstka papieża o przeciwnym do niego ładunku i zerowym spinie (o ile pomiar nie jest wykonywany w sobotni wieczór). Wśród papieży brak symetrii – może istnieć dowolna liczba papieży z których każdy jest antypapieżem dla wszystkich pozostałych papieży.

Pomiędzy papieżem $ p_+ $, a antypapieżem $ p_- $ występują oddziaływania, których siła zależy od ilości zwolenników każdego i kwadratu odległości:

$ F = \frac{|p_+| * |p_-|}{d (p_+, p_-)} $ gdzie $ d $ jest funkcją odległości w metryce papamobile[1].

Możliwe efekty oddziaływać międzypapieżowych to w przypadku oddziaływań na odległość utuskiwania i klątwy, a przy bliskim kontakcie od ręko– i nogoczynów przez iskrzenie, aż do wzajemnej aniahilacji z równoczesną emisją bozonów Higgsa (do odbioru których wymagane posiadanie jest dekodera Telewizji Trwam i opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego).


FSM Logo To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny religii. Jeśli sprawy transcendencji nie są Ci obce – rozbuduj go.

Przypisy

  1. Teoretycznie możliwe jest także ustalenie odległości w metryce taksówkowej, ale w praktyce - nie spotykane(ze względów brak taksówek w Watykanie)