FANDOM


Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus
Bomba atomica

Tutaj jest BOMBA!!!!!!

Atom – najmniejsza sensowna jednostka podziału czego się da na czynniki pierwsze. To znaczy, dzielić można dalej, ale już nie będzie tak wesoło: wyjdą same elektrony, jądra i podobne świństwa. Inaczej ujmując, atom to najmniejsza cząstka substancji, która zachowuje jej właściwości. Trzeba uwierzyć na słowo, bo wykonanie eksperymentu wymagałoby zbyt małych narzędzi.

Budowa atomu edytuj

Przyzwoity atom składa się z jądra i kupy elektronów latających wokół niego jak muchy wokół g… Nieprzyzwoity atom w warunkach perwersji chemicznej gubi elektrony i jest przez to zdegradowany – traci prawo bycia nazywany atomem a zaczyna być jonem. Pozostaje pytanie: z czego zbudowane są części atomu? Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że odpowiedź na tak postawione pytanie jest niemożliwa, bo w danym momencie nie da się określić, czym to coś jest – materią czy energią. Biorąc pod uwagę, że np. młotek składa się z atomów, trudno jest udowodnić, że w danej chwili on istnieje. Wniosek praktyczny nasuwa się sam: właściwie do końca nie wiadomo czy istniejemy czy też nie.

Zastosowanie atomu edytuj

Najczęściej atomy stosuje się do budowy elektrowni atomowych. Elektrownia wodna też jest zbudowana z atomów, tyle że innych. W szkołach atomy służą do prześladowania uczniów na lekcjach chemii.