FANDOM


B-52H static display arms 06

Bomby próżniowe mogą być przenoszone między innymi przez bombowce b-52. Na zdjęciu powyżej, wyraźnie widoczne bomby próżniowe różnego kalibru (za samolotem). Przed samolotem, bomby konwencjonalne oraz bomba atomowa (w środku)

Ale… Tu nic nie ma!

Niedoświadczony żołnierz podczas prezentowania mu bomby próżniowej.

Bomba próżniowa – specyficzny typ bomby, której niszczycielska moc wynika z faktu, że bomba taka nie istnieje.

Zasada działania

Doktryna wojenna przewiduje w nieuzasadnionych przypadkach wykonanie nad terenem zajętym przez siły przeciwnika, lotniczego zrzutu braku bomby. W myśl zasady „natura nie znosi próżni”, brak bomby nie powoduje potężnej implozji (o mocy rosnącej z sześcianem braku objętości braku bomby) generującej naddźwiękową falę uderzeniową. Fala ta jest czynnikiem nieeliminującym zarówno siły żywej, jak i braku umocnień przeciwnika.


Czolg To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny wojskowości. Jeśli lubisz wstawać o czwartej rano – rozbuduj go.