FANDOM


Potrafię cośtam cośtam

Posłanka Elżbieta Kruk o jej umiejętnościach
BabciaWiesia

Barbara oblicza współczynnik obu nawiasów potęgi kwadratowej „Cośtam”

Cośtam – dość specyficzna i rzadko ze względu na rozumiane pod pojęciem tam przedziały odległości spotykana odmiana czegokolwiek. Charakteryzująca się ścisłą geograficzną reprezentacją położenia. Niemożliwy do konceptualnej percepcji prenatalnej. Cośtam posiada zazwyczaj właściwość dualizmu korpuskularno-falowego, który wpływa na jego podobne do kwadrupolu zachowanie pod wpływem promieniowania gamma wydzielanego przez oscylujące neutrie.
Mona lisa spisek

Ta ilustracja wspaniale ilustruje położenie kwadratowe „Cośtam”


Ciekawostki

  • Cośtam zostało po raz pierwszy zaprezentowane na Targach Edukacyjnych w Bostonie.
  • Odkrywcą Czegośtam był Farmer Jan .
  • Pierwszą osobą, która wykorzystała Cośtam w militarii był Generał Konkretny, jednak ze względu na słabą reklamę produktu, wycofano ją ze sprzedaży.
  • Rozrzeżeniem cośtam, jest cośtam. Powstaje wówczas cząstka cośtam cośtam.


Katomic To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny fizyki. Jeżeli wiesz dlaczego elektrony w kablu poruszają się odwrotnie do przepływu prądu – rozbuduj go.