FANDOM


Czas zaprzeszły – forma gramatyczna, używana przede wszystkim przez Anglików. Służy ona do opisu zdarzeń, które miały miejsce przed przeszłością. Według regułki, przeszłość zaczyna się w momencie Wielkiego Wybuchu, więc czas zaprzeszły opisuje sytuacje przed nim. Istnieje też inna możliwość użycia czasu zaprzeszłego. Gdy przestrzeń się zakrzywia, okres przed wybuchem może się umiejscowić w przyszłości, więc wtedy używa się czasu zaprzeszłego w futurystycznym odniesieniu.

Zastosowanie w języku polskim

O dziwo, w języku polskim również da się zastosować czas zaprzeszły. Robią to nieświadomie dziadkowie oraz porażeni gromem pisarze tacy jak Jacek Dukaj, którzy chcą aktualizować nasz język do światowych standardów.

Przykłady zastosowania

  • Wczoraj poszedłem do sklepu i całe szczęście, że wziąłem był ze sobą parasolkę bo zaczął padać deszcz.
  • Do wczoraj nie umiałem ułamków zwyczajnych, bo jak uczyłem był się w podstawówce to byłem bardzo chorowity i w czasie lekcji, na której nasza nauczycielka miała była nas nauczyć, cała klasa była zaraziła się ode mnie kiłą.


Crystal Clear app applixware To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny językoznawstwa. Jeśli nie jesteś Ruskiem z bazarurozbuduj go.