FANDOM


Dyskalk

I jak napisać $ 2+2=5 $?

Dyskalkulia (pot. di scalae culiae – dwie kuliste skały, z gr. dys – źle + łac. calculo – liczę) – wrodzona lub nabyta umiejętność mylenia się przy najłatwiejszych zadaniach rachunkowych. Najczęściej łączy się z niemożnością zrozumienia najłatwiejszych wzorów matematycznych:

  • $ 2+2=\not5\ 4 $
  • $ \alpha+\beta+\gamma=180 $
  • $ (180-\alpha)+(180-\beta)+(180-\gamma)=360 $
  • $ {n \choose k}=\frac{n!}{k!(n-k)!} $
  • Wzur

Dyskalkulia symulowana edytuj

Dyskalkulia bywa także – obok dysleksji i dysortografii – wymówką, której celem może być np.

  • wyłudzenie zadania domowego;
  • dostanie na sprawdzianie łatwiejszego zbioru zadań;
  • nieotrzymanie oceny niedostatecznej za brak zadania domowego;
  • otrzymanie maksymalnej liczby punktów na niezapowiedzianej kartkówce z matmy kilka tygodni przed oczekiwanym terminem pisania[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy

  1. Co często jest wynikiem nie opinii lekarza, ale łapówkarstwa.


Crystal 128 calc To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny matematyki. Jeśli rozwiązywanie różniczek to twoje ulubione zajęcie – rozbuduj go.