FANDOM


YouTube logo (2013-2015)
y Koncerto la Sniper'ę

Fhancuski rapę (rzadziej francuski hip-hop) – niekomercyjne pe zjawisko powstałe we le Francji'ihyi i w miarę'hę możliwości y rozprzestrzeniające się naę całą Europę'pe. Objawia'ba się tylko i wyłącznie'ę rymowaniem po francusku lubę języku'u do niego podobnym'ym. Francuski rap często łączony'ą jest z narodowo'o innymi rodzajami hip-hopę, że tę.

Rap we Francji'ihyi tworzą przede'ę wszystkim czarni imigrancimyi, których'yh jest tam na pe'pęczki, a ich sytuacja je'est żałosna'lę. Dlatego ich przekaz'ę jest raczej uliczny y. Oczywiście są również'ę francuscy'ky raperzy z krwi i kości ę nawijający o tym'hym samym co ich koloroi'ę koledzy'y... elegancije wpasowują'ę się w ten klimate równieże raperki, niczym le nieustępujące. Świetne bitę, przeciwieństwo rapa amerykę, stylem twardę, przekazem y le'prawdziwe o żetę do betonu i przedmieść oraz la bieda (a nie tanich dziwkach, superfurach i ogromnej kasie).

Znani raperzy