FANDOM


Disambug Ten artykuł dotyczy mieszkańca gór. Zobacz też Tomasz „Góral” Adamek.
Fastum

Fastum

Góral w reklamie

Przewodnicy tatrzanscy 1877

Górole

…mać, mać, mać…

Echo do górala

Bryndzy, dojcie mi bryndy, tyj biołyj bryndzy, od cornyj owcy

O miłości góroli do bryndzy

…bocha, bochowego…

górol gdy zły

Jestem przekonany, iż potrafimy tę wojnę wygrać i bez nich

Doradca Himmlera o góralach

Górol to, panocku, po Krupówkach se spaceruje, ciupazkom się podpiero, a żiletkom podcino, na ławecce klapnie, a potem nazad, bo Krupówki to, panocku, w pitnoście minutów mozna przyjść i juz się cowiekowi płole do popisu końcy, bo dalej zielskiem i błotem zaruśninte, a w górecki to ino głuptok pódzie, ze spadania z połomanymi nartami się ciesoncy. Tys prowda a nedyć lepij flasecke se wypic jako na tyk nartak jeździć. Górol to lubi se siednońć jakiemu ceprowi bez plecy ciupazkom zaciońć ne i gorzołecki sie tys napić rada widzi. Górolo prawie nigdy ni zobacys w góreckach, bo jak jakiego spytos, co go tam ni mo to łon ci powi, ze z chaty psez łokno tyz widoć.

Górolskie koryedytuj

Mój dziadek cołe życie babką oroł, a una mu nic nie była winowato

Komentarz Jydrka za potoka o jednyj z kar

Nedy u nos góroli wystypują rózne kory najpowszychniyjse sóm bicie gorącym łańcyskiym po jojcach, a takze oranie piyciu hektarów ziymi samemu ciągnóc pług/brony. Mniyj populorne:

  • miśkowanie (obcieńcie jaj)
  • wiysanie za zybra (tylko dlo Harnasia)
  • wiysanie za jajca
  • wiysanie za ryce, na świyrku (inne drzewo tys moze być), dwajścia metrów na ziymią
  • wiysanie za noz, na sosnie (inne drzewo odpodo), dwajścia metrów na ziymią

i wiyle wiyncyj.


Crystal Clear app Login Manager To jest tylko zalążek artykułu o ludziach. Jeśli masz coś wspólnego z daną kastą – rozbuduj go.