FANDOMW98explo
Live.exe


Live Console

Informacje wiersza konsoli

Sprawdzanie serwera gry...
Sprawdzenie dokonane.
Łączenie z serwerem gry...
Łączenie dokonane.
Sprawdzanie stanu użytkownika Gry...
Użytkownik PLAYER
Stan HP: -10
Stan umysłowy: -10
Naprawianie użytkownika...
Naprawa dokonana.
Nadpisanie danych serwerowych...
Nadpisanie dokonano.
Łączenie do serwera konsoli...
Łączenie dokonane.
Łączenie ponowne z serwerem gry...
Łączenie dokonane.
Sprawdzanie stanu użytkownika...
Pobrano informacje z serwera gry.
Użytkownik PLAYER
Stan HP: 100
Stan umysłowy: 120
Użytkownik PLAYER może kontynuować grę.
Użytkownik zostanie automatycznie podłączony do serwera za chwilę.
Użytkownik PLAYER został podłączony do serwera Gry.
Operacja naprawy użytkownika została dokonana.

Akcje konsoli:

Po rozpoczęciu gry plik konsoli zostanie usunięty z komputera i trzeba go będzie pobrać od nowa.