Helena Paździoch

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Skocz do: nawigacji, szukaj

Dziad zdziadziały jeden!

Helena Paździoch czule o Marianie Paździochu

Pani Helenko! Gili, gili, gili…

Łowcy.B o Helenie

Marian, zamilcz!

Helena do Mariana Paździocha

Helena! Mam zawał!

Marian Paździoch do Heleny

No a co miałam zrobić? Pogoniłam dziada!

Paździochowa opowiada Halinie co zrobiła z mężem

Marian! Ty dziadu jeden pornograficzny!

Helena Paździoch o mężu

Łysy szczurze!

Hela do Mariana

Helena Paździochowa z d. Majsnerżona Mariana, z linii rodzinnej kobiet-dręczycielek mężów. Jedyna osoba, która może poskromić Mariana i jego niecne plany i czyny. Pomysły Mariana z gruntu ocenia nisko i nie nosi za nim toreb z ciuchami. Jej ulubione zajęcie to plotkowanie z Haliną Kiepską. Jest autorką największych klęsk życiowych Mariana Paździocha.

[edytuj] Życie codzienne

Lubi wyzywać swojego męża Mariana Paździocha od „łysej małpy” ,„durnia”, „erosomana” itd. Jej hobby to liczenie mamony i plotkowanie z Haliną Kiepską. Handluje razem z mężem gaciami na bazarze, lecz zawsze Marian taszczy torby, gdy robi to za wolno Hela zaczyna go wyzywać. Zdarzyło się także że siedziała na torbie z pieniędzmi, a Marian ją ciągnął. Sądziła wtedy że ugniata torbę żeby się nie „rozdupcyła”. Pani Helena Paździochowa jest osobą co najmniej tajemniczą. Będąc żoną tak rozpoznawalnej persony jaką niezaprzeczalnie jest Marian „Menda” Paździoch, została niejako zepchnięta na dalszy plan, jednak jej barwna osobowość i charakter urozmaicają znacząco życie w kamienicy na ulicy Ćwiartki 3/4 we Wrocławiu.

[edytuj] Zobacz też


P vip To jest tylko zalążek artykułu biograficznego. Jeśli widziałeś tę osobę na ulicy – rozbuduj go.

Nasze strony
Przyjaciele