FANDOM


High-tech – technika polegająca na wytwarzaniu jak najbardziej skomplikowanych konstrukcji które są tym lepsze im łatwiej pomylić się przy ich określaniu. Typowym dziełem High-tech jest dla przykładu zegar z kukułką który wygląda i zachowuje się jak miseczka kisielu.

Aby zbadać skuteczność, przeprowadza się test, który polega na tym, że dany obiekt daje się 100 ankietowanym, aby go zanalizowali i powiedzieli co to jest. Im więcej błędnych odpowiedzi udzielą, tym lepiej dla autora danego dzieła. Np. współczynnik 25 oznacza że 25 ankietowanych błędnie określiło czym dany obiekt jest w rzeczywistości.

Kilka przykładów wraz z ich współczynnikami edytuj