FANDOM


Przenosimy się na nonsa.pl!

Po ponad trzynastu latach na serwerach Wikii, otrzymaliśmy niespodziewaną wiadomość – Wikia/Fandom zdecydowała o całkowitym usunięciu Nonsensopedii.
Czas na wyniesienie się stąd mamy do 21 kwietnia. Tego dnia strona nonsensopedia.wikia.com przestanie działać. Administracji nie zostało w takiej sytuacji zbyt wiele opcji. Doszliśmy do wniosku, że jedynym sensownym wyjściem jest przeniesienie się na nowy, niezależny hosting.

Ten artykuł znajdziesz na nowej Nonsensopedii tutaj.
Przenosimy się na nonsa.pl!

Po ponad trzynastu latach na serwerach Wikii, otrzymaliśmy niespodziewaną wiadomość – Wikia/Fandom zdecydowała o całkowitym usunięciu Nonsensopedii.
Czas na wyniesienie się stąd mamy do 21 kwietnia. Tego dnia strona nonsensopedia.wikia.com przestanie działać. Administracji nie zostało w takiej sytuacji zbyt wiele opcji. Doszliśmy do wniosku, że jedynym sensownym wyjściem jest przeniesienie się na nowy, niezależny hosting.
Ten artykuł znajdziesz na nowej Nonsensopedii tutaj.


HTTP/1.1 749 Reserved for Chuck Norris
Date: Fri, 21 Dec 2012 25:60:61 CEST
Server: Apache/2.0.50 (Hasta la Vista)
Set-Cookie: cmd=FORMAT C:; path=/
Transfer-Encoding: drunk
Content-Type: application/x-microshit-error; charset=windows-1250

HTTP (ang. Hajper-Tekst Transfer Protokol) – zesp□□ pegaz□w, przenosz□cy tre□□ Nonsensopedii, filmy edukacyjne, kino akcji oraz b□□dy 404 z serwer□w WWW do Twojego komputera na zwitkach papieru toaletowego. Zazwyczaj umo□liwia tylko przesy□ danych z serwera do klienta chyba, □e u□ywasz Jedynej S□usznej Przegl□darki Internetowej. Wtedy umo□liwia tylko przesy□anie prywatnych danych klienta na ca□y Internet.


Crystal Clear app klaptop To jest tylko zal□□ek artyku□u z dziedziny informatyki. Je□li klikasz szybciej ni□ my□lisz – rozbuduj go.