FANDOM


Głównymi założeniami lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.

Wikipedia o lewicy

Zalicza się do nich środowiska o poglądach socjalistycznych, anarchistycznych lub komunistycznych.

Wikipedia znowu o lewicy

Lewica – to taki królik, co wyskoczył z kapelusza, który chce zmian i jeżeli ma przy tym rozwalić pół wsi (przedawkował marchewki), wysłać 99,99% populacji kraju na wojnę, to i tak tego dokona.

Definicja alternatywna edytuj

Grupa polityków, składająca się z:

oraz innych indywiduów sfrustrowanych życiem, których jedynym hobby jest uprzykrzanie życia innym. Generalnie należą do LSD, co zobowiązuje ich do wygłaszania lewicowych poglądów w telewizji. Poza telewizją niczym się nie różnią od reszty. Od niedawna młodych adeptów zaprasza się do Ruchu Palikota.

Umiejscowienie edytuj

Lewica w Sejmie zasiadała po lewej stronie Marszałka, czyli po prawej całej reszty. Gdyby do Sejmu dostali się tylko: lewica, anarchiści i komuniści, lewica, jako najmniej lewicowa, siedziałaby po prawej stronie Marszałka, a po lewej wszystkich.

Lewica pod nazwą PZPR siedziała wszędzie: po lewej, po prawej, w centrum i jako Marszałek.


Society To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny polityki. Jeśli dostajesz wypieków na widok obrad Sejmu – rozbuduj go.