Lutet

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Skocz do: nawigacji, szukaj
Lutetium sublimed dendritic and 1cm3 cube

Lutet wygłąda bałdzo ładnie jak na tak mało popułałny piełwiastek

Lutet (Lu) – fłancuski piełwiastek numeł 71, metał, nazwany został od łacińskiej nazwy Pałyża.

Lutet jest dosyć łozpoznawałny, z powodu że jest ostatnim piełwiastkiem z głupy odszczepieńców zwanych łantanowcami, łecz niektórzy załiczają go także do skandowców, pładopodobnie dłatego, że bałdzo łubi mówić psełdo fłancuską mową, zupełnie jak udające szłachcianki połskie ałystokłatki nowobogackie panienki.

Został odkłyty w 1905 łoku przez austłyjackiego płofesoła wykładającego chemię na uniwełsytecie wiedeńskim – Całła Ałeła von Wełsbacha.

[edytuj] Występowanie

Lutet występuje w skołupie ziemskiej w iłości 0,51 ppm (ang. pałts peł miłłion), czyłi jest go w bałdzo mało. Jednakże, wiełce uczeni geołodzy muszą się przyczepić do każdej, nawet najmniejszej dłobiny, więc nadałi nazwy dwóm podstawowym minełałom lutetu – monacyt i bastnazyt.

[edytuj] Zastosowanie

Lutet, z powodu tak wiełkiej popułałności w składzie minełałów na Błękitnej Płanecie ma bałdzo wiełkie znaczenie dła człowieka. Idzie to zgodnie z zasadą, że im coś jest częstsze, tym mniej tego potrzebujemy, łi. Na tym przykładzie, lutetu używa się do łeczenia nowotwołów pochodzenia nełłoendokłynnego. Pławdopodobnie ma także jakieś małe znaczenie w funkcjonowaniu ołganizmu łudzkiego, jednakże ani łuscy, ani amełykańcy nałkowcy nie odkłyłi jeszcze jaki.

Stosowanie lutetu nie jest jednak całkowicie bezpieczne, gdyż jego związki z azotem mogą ekpłodować, a jego fłuołki podłażniać skółę. Na szczęście lutet w czystej postaci nie jest toksyczny. Uspokójmy się jednak, gdyż zanim zaczną płodukować związki lutetu na skałę przemysłową minie bałdzo dużo czasu, a możłiwe jest, że nie dożyjemy tego nigdy, łi.


Układ okresowy pierwiastków
H
wodór
He
hel
Li
lit
Be
beryl
B
bor
C
węgiel
N
azot
O
tlen
F
fluor
Ne
neon
Na
sód
Mg
magnez
Al
glin
Si
krzem
P
fosfor
S
siarka
Cl
chlor
Ar
argon
K
potas
Ca
wapń
Sc
skand
Ti
tytan
V
wanad
Cr
chrom
Mn
mangan
Fe
żelazo
Co
kobalt
Ni
nikiel
Cu
miedź
Zn
cynk
Ga
gal
Ge
german
As
arsen
Se
selen
Br
brom
Kr
krypton
Rb
rubid
Sr
stront
Y
itr
Zr
cyrkon
Nb
niob
Mo
molibden
Tc
technet
Ru
ruten
Rh
rod
Pd
pallad
Ag
srebro
Cd
kadm
In
ind
Sn
cyna
Sb
antymon
Te
tellur
I
jod
Xe
ksenon
Cs
cez
Ba
bar
*
Lu
lulet
Hf
hafn
Ta
tantal
W
wolfram
Re
ren
Os
osm
Ir
iryd
Pt
platyna
Au
złoto
Hg
rtęć
Tl
tal
Pb
ołów
Bi
bizmut
Po
polon
At
astat
Rn
radon
Fr
frans
Ra
rad
**
Lr
lorens
Rf
ruth.
Db
dubn
Sg
seaborg
Bh
bohr
Hs
has
Mt
meitner
Ds
darmsztadt
Rg
roentgen
Cn
kopernik
Nh
nihonium
Fl
flerow
Mc
moscovium
Lv
liwermor
Ts
tennessine
Og
oganesson
Uue
ununennium
Ubn
unbinilium
*
La
lantan
Ce
cer
Pr
prazeodym
Nd
neodym
Pm
promet
Sm
samar
Eu
europ
Gd
gadolin
Tb
terb
Dy
dysproz
Ho
holm
Er
erb
Tm
tul
Yb
iterb
**
Ac
aktyn
Th
tor
Pa
protaktyn
U
uran
Np
neptun
Pu
pluton
Am
ameryk
Cm
kiur
Bk
berkel
Cf
kaliforn
Es
einstein
Fm
ferm
Md
mend.
No
nobel


Oznaczenia kolorów
metale
lantanowce
aktynowce
gazy szlachetne
niemetale
półmetale
Nasze strony
Przyjaciele