Marian Paździoch

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Skocz do: nawigacji, szukaj
Ujednoznacznienie Ten artykuł dotyczy polskiej mendy społecznej. Zobacz też hasła o innych osobach o tym imieniu.
Paź.jpg

Marian „Menda” Paździoch

Fakju.jpg

Jak powszechnie wiadomo, Paździoch jest bardzo lubiany

O menda jedna, świnia przebrzydła, łysa pała!

Ferdynand Kiepski o Marianie Paździochu

Odpoczywać to będę w grobie.

Odpowiedź Mariana Paździocha na prośbę o zaprzestanie ćwiczeń

Wrzód na zdrowym organizmie narodu.

Ferdynand Kiepski

Łysa menda!

Ferdynand Kiepski o Marianie Paździochu

Łysy wąż!

Ferdynand Kiepski o Marianie Paździochu

Łysy ch...!

Ferdynand Kiepski o Marianie Paździochu

Łysy wirus!

Helena Paździochowa o Marianie Paździochu

Małpia czaszka!

Ferdynand Kiepski o Marianie Paździochu

Łysa dupa!

Ferdynand Kiepski o Marianie Paździochu

Siekiera, motyka, baba goła, Marian Paździoch to pierdoła...
Siekiera, motyka, bum cyk cyk, Marian Paździoch stary pryk...
Siekiera, motyka, smętna bajka, u Paździocha miętka fajka...
Siekiera, motyka, małpi wuj, Marian Paździoch to jest...!

Marian Paździoch śpiewa piosenkę o Marianie Paździochu autorstwa Ferdynanda Kiepskiego

Helena! mam zawał!

Marian Paździoch do Heleny Paździoch

To kwestia mojej ambicjonalności!

Marian Paździoch o swojej niechęci do darowania długu wynoszącego 2 zł 50 gr

Panu się zawsze chce, wtedy kiedy mnie!

Marian Paździoch do Ferdka w wyścigu do toalety

Jeszcze wielu rzeczy o mnie pan nie wiesz.

Marian Paździoch o swoich tajemnicach

Jesteś stary ty łysa pało.

Surowa Wersja kieruje ten tekst do Mariana Paździocha

sir Marian Włodzimirowicz Paździoch (ps. Ptasznik urodzony jako Marian Janusz Heinrich Gottlieb Paździoch von Bimberstein) – jedyny w Polsce przedsiębiorca, który trzyma za mordę rynek skarpet męskich ciemnych, skarpet męskich bordowych oraz większość rynku skarpet damskich zielonych. Sprzedaje również luksusową, przeterminowaną damską bieliznę. Zwany również „łysą mendą” przez swojego sąsiada Ferdynanda. Doczekał się wiersza na swój temat: Paździoch, Paździoch – dupa w kwiaty, na patyku kręci waty. Kręci, kręci i przeplata, a to gówno jest, nie wata!. Wraz z Ferdynandem uważani za największych myślicieli i filozofów w historii. Ma żonę Helenę. Uwielbia zabawy z sąsiadem Boczkiem. Zaksięgowany w Księdze Rekordów Guinessa jako jedyna menda jedyny człowiek na świecie, który przeżył około 150 zawałów.

Uwaga!
Warning / Achtung / Attention / Attenzione / Advertencia / Pozor / Atenção / Внимание / Увага / Προσοχή / Figyelem / Advarsel / Įspėjimas / გაფრთხილება / Զգուշացում / 危ない / 警告 / 注目 / 경고 / אזהרה / चेतावनी / คำเตือน / تحذير !
W dalszej części artykułu znajdują się tajne informacje.
Kontynuowanie czytania może poskutkować odwiedzinami smutnych panów w garniturach.
Miej się na baczności, jeszcze nie jest za późno i zawsze możesz pominąć tę sekcję.
Wielki Brat Patrzy

Marian Paździoch jest liberałem: przez jego ręce przepływa rozmaity towar wschodniego pochodzenia, niestety, samemu Paździochowi nie udało się jeszcze zaczerpnąć z tego zysku. Paździoch jest też pracoholikiem: ustawicznie próbuje spieniężyć wyroby tekstylne wśród najbliższego sąsiedztwa, za co podziwiają go pracujące sąsiadki, a podejrzewają o nieczyste zagrywki chwilowo niepracujący sąsiedzi. A do tego jest mendą, złodziejem, świnią i erosomanem.

Za czasów komuny Paździoch pracował w milicji lub innym ZOMO – mają świadczyć o tym słowa wypowiedziane przez Mariana na szwunku, gdy podczas rozmowy o wojsku przyznał, że Gdy dali rozkaz do ataku, to aż mi tarcza pękła i pała się złamała. Waldek uznał, że Paździoch musiał brać udział w bitwie pod Grunwaldem.

Uwielbia nosić swój beret uszyty przez jakąś starą raszplę ze swojej rodziny, który jego żona Helena już dawno by podarła i spuściła w toalecie, gdyby nie to, że Marian strzeże go jak tygrys młode. Dzieje się tak dlatego, że służy on Paździochowi do zakrywania jego łysiny. Marian wykazuje duży spryt i złośliwość, które często wykorzystuje na swoich sąsiadach. Jest wielkim fanem motoryzacji. Posiadał rozliczne super maszyny Źle zaparkowanego Trabanta, Poloneza, Wartburga, Zielonego Mercedesa 300 W123. Gdy go kupił, mówił do Ferdka: On ma więcej koni mechanicznych niż pan włosów na głowie! Ale później cały czas jest Wartburg, którym jeździ po towar na bazar m.in. do Gliwic po bistory.

Spokojnie!
Smutni panowie w garniturach nie przyjdą, jeśli nie przeczytasz informacji wyżej.
Te niżej możesz czytać.
Wielki brat przebacza

[edytuj] Ciekawostki

 • O przeszłości Paździocha niewiele wiadomo. Sam często powtarza, że „jeszcze wielu rzeczy się o nim nie wie”. Mówił też, że podrywał panienki jako latarnik.
 • Bardzo lubi grać w „Srar Wars”.
 • Chce mu się to samo co Ferdynand nie tylko do ubikacji. To jest to, co się fizjologom nawet nie śniło.
 • Uwielbia urządzać (przeważnie nocne) libacje alkoholowe z Ferdkiem.
 • Był działaczem PZPR.
 • Jego dziadek był w Wehrmachcie.
 • Właściwie nie dziadek, tylko babcia, nie w Wehrmachcie, tylko w Weimarze i ona tam nie mieszkała, tylko raz tam była po buty.
 • W jednym odcinku był gejem.
 • Był w ZOMO, ORMO i we WRONie.
 • Marian jest ministrantem z największym doświadczeniem w Polsce a może i w Europie.
 • Mariana matka myśli, że jej syn jest księdzem.
 • Jest egzorcystą.
 • Miał raz tyle pieniędzy, że aż całe mieszkanie mu zawalały.
 • Kocha swój beret.
 • Jego układ wydalniczy pracuje w takim samym tempie, jak ten u Ferdynanda Kiepskiego. W konsekwencji ciągle bawią się w „kto pierwszy, ten lepszy”.
 • Gdy oddawał mocz do jeziora, szczupak odgryzł mu przyrodzie.
 • Prowadził Muzeum Seksu Ziemi Dolnośląskiej.
 • Za komuny donosił na sąsiadów ale nie ma to dowodów ponieważ spalił teczkę na grillu.

[edytuj] Książka

Sir Paździocha szerzej można poznać w książce ks. Isakowicza-Zalewskiego pt. „TW Iljuszyn”. Powieść biograficzna opisuje fakty z życia Ptasznika, jego zamiłowanie do bielizny damskiej w połączeniu z nielegalnym handlem oraz parafilię związaną z radzieckim przemysłem lotniczym. Towarzysz Paździoch ujawnia, jak z ramienia SB inwigilował Lolka oraz dostarczał projekty F-15 prosto z Krzemowej Doliny.

[edytuj] Zobacz też


Nasze strony
Przyjaciele