FANDOM


Mirek Szołtysek – ślunski zinger, lider manszaftu „Mirek Szołtysek i Wesołe Trio”, z kerym śpiewo ślunskie ślagry.

Mirek Szołtysek je fajnym karlusem, keremu przają omy i baby uber fynfziś na cołkim Ślunsku. Lo chopów mo w zespole gryfne frele, kere – jako łon śpjewo – machajom kiecami. Mirek śpjewo ło przaniu, matce i ło tym, jak łon kocho swoje libsty, kere mogły by być jego cerami. Ze swoim manszaftem rajzuje po Ślunsku i auslandach – był nawet w Ameryce i w Sosnowcu.

Mirek mo fajno klata, na kerej rosnom włosy. Klata ta zawsze pokozuje, jak śpjewo w Dumu Muzyki i Tańca w Hindynburgu, kaj przichodzą omy i Telewizja Katowice. Potym ta telewizja to pokozuje, a inne omy w chałpach dostajom hercszlagu.

Mirka mogymy łoboczyć też w „Ślunskim Koncercie Życzeń”, kaj godo łosiemdziesięcioletniej Gertrudzie z Chebzia skuli gyburstagu tak:

W dniu twych urodzin niech u Ciebie zagości
moc słów pełnych blasku i miłości
Niech twoi bliscy zawsze o Tobie pamiętają
i ciepłem rodzinnym Ciebie otaczają.

Jak Gertuda usłyszy tako godka, dostaje hercklekotu i może nie doczekać kolyjnego gyburstagu.