Moduł:Kosmos

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Skocz do: nawigacji, szukaj
--<nowiki>
local hp = require("Moduł:HTMLParser")
local data = mw.loadData("Module:Kosmos/dane")
local p = {}
local gk = {err = "", ok = false}
local tags = {
  -- gk-przedmioty – Lista przedmiotów w ekwipunku
  ["przedmioty"] = function(a) a.tagName = "textNode"; a.value = gk:printItems() end,
  -- gk-kasa – Ilość zgromadzonych pieniędzy
  ["kasa"] = function(a) a.tagName = "textNode"; a.value = gk:printCash() end,
  -- gk-zadanie-potwierdzenie – Tekst z przyciskiem potwierdzenia zadania. Wyświetla się tylko wtedy, gdy wszystkie poprzednie zadania zostały ukończone.
  ["zadanie-potwierdzenie"] = function(a) return "" end,
  -- gk-zadanie-status – Tekst, który wyśtietla się tylko w określonym statusie danego zadania
  ["zadanie-przed"] = function(a) return "" end,
  -- gk-zadanie-po – Tekst, który wyświetla się po zakończeniu danego zadania i rozpoczęciu następnego
  ["zadanie-po"] = function(a) return "" end,
  -- gk-ma-przedmiot – Tekst, który wyświetla się, gdy gracz posiada x (przynajmniej 1) danych przedmiotów
  ["ma-przedmiot"] = function(a) return "" end,
}
Z = 25
ITC = Z * Z * Z * Z * Z
FMAX = "999999999999999" -- = 1e15 - 1
CASHM = 1e5
QUESTC = 32
VARC = 4
STATC = 2
CSS_ITEM = "width: 48px; height: 48px; padding: 2px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 4px; margin: 0 4px;"
 
function gk:init(f)
  self.lng = mw.getContentLanguage()
  local x = f:preprocess("{{#forumlink:1|+0<=" .. FMAX .. "}}")
  local lx = tonumber(x)
  if x == "" then
    self.err = "Niepoprawny zakres"
    return
  end
  if lx == nil then
    self.err = "Wiadomość: [" .. x .. "]"
    return
  end
  lx = lx - 1
  self.code = lx
  if lx < 0 then
    self.err = "Liczba nie może być ujemna"
    return
  end
  self.items = it(lx % ITC)
  lx = math.floor(lx / ITC)
  self.cash = lx % CASHM
  lx = math.floor(lx / CASHM)
  self.quest = lx % QUESTC
  lx = math.floor(lx / QUESTC)
  self.qvar = lx % VARC
  lx = math.floor(lx / VARC)
  self.qstat = lx % STATC
  lx = math.floor(lx / STATC)
  self.r = lx
  self.ok = true
end
function gk:printCash()
  if not gk.ok then
    return "Nie zainicjowano"
  end
  if gk.cashCached == nil then
    gk.cashCached = gk.lng:formatNum(gk.cash/100)
  end
  return gk.cashCached
end
 
function gk:printItems()
  if not gk.ok then
    return "Nie zainicjowano"
  end
  if gk.itemsCached ~= nil then
    return gk.itemsCached
  end
  local s = ""
  local dt, n
  for i=1,5,1 do
    n = gk.items[i]
    if n ~= 0 then
      dt = data.items[n]
      local dn, di, dd
      if dt ~= nil then
        dn = dt[1]
        if dn == nil then
          dn = "Przedmiot " .. gk.items[i] .. " (BŁĄD)"
        end
        di = dt[2]
        if di == nil then
          di = ""
        end
        dd = dt[3]
        if dd == nil then
          dd = "Musiał wystąpić błąd przy ładowaniu danych"
        end
      else
        dn = "Przedmiot " .. gk.items[i]
        di = ""
        dd = "Brak opisu"
      end
      s = s .. '<div title="' .. dn .. ' – ' .. dd .. '" style="' .. CSS_ITEM .. '">[[Plik:' .. di .. '|44x44px|link=]]</div>'
    else
      s = s .. '<div style="' .. CSS_ITEM .. '"></div>'
    end
  end
  gk.itemsCached = s
  return s
end
 
function Contains(t, v)
  for i, c in ipairs(t) do
    if c == v then return true end
  end
  return false
end
function ti(t)
  return (((t[5] * Z + t[4]) * Z + t[3]) * Z + t[2]) * Z + t[1]
end
function it(l)
  if l == 0 then return {0, 0, 0, 0, 0} end
  local t = {}
  local u = l
  local c
  for i = 0, 4, 1 do
    if u ~= 0 then
      c = (u % Z)
      if c == 0 then c = Z end
      table.insert(t, c)
      u = (u - c) / Z
    else
      table.insert(t, 0)
    end
  end
  return t
end
function query(h, q)
  local t = {}
  for i,v in ipairs(h) do
    if v.attr ~= nil and v.attr.gk ~= nil then
      if v.attr.gk == q then t[#t+1] = v end
    end
    if v.childNodes ~= nil then
      local ct = query(v.childNodes, q)
      if #ct > 0 then
        for i = 1, #ct do t[#t+1] = ct[i] end
      end
    end
  end
  return t
end
 
function p.print(f)
  gk:init(f)
  if gk.ok then
    local hc = hp.parse(f.args[1])
    for k,v in pairs(tags) do
      local kp = query(hc, k)
      for i,qe in ipairs(kp) do
        v(qe)
      end
    end
    return hp.dump(hc)
  else
    return "'''BŁĄD:''' " .. gk.err
  end
end
 
function p.gra(f)
  gk:init(f)
  if gk.err == "" then
    return "Ekwipunek: " .. table.concat(gk.items, ", ") .. "; Kasa: " .. gk.cash .. "; Quest (wariant, status): " .. gk.quest .. " (" .. gk.qvar .. ", " .. gk.qstat .. "); Reszta: " .. gk.r
  else
    return "[BŁĄD] " .. gk.err
  end
end
 
return p
--</nowiki>
Nasze strony
Przyjaciele