FANDOM


Oto skrócona i podręczna wersja komunikatów MediaWiki dostępnych na stronie. Lista, z dołączonymi krótkimi opisami, zawiera jedynie najważniejsze opcje – takie, które są najczęściej modyfikowane, takie które są modyfikowane okolicznościowo lub takie, które będzie się dostosowywać w toku dalszych zmian w ramach projektu.

Strona służy łatwiejszej obsłudze komunikatów i włączeniu ich natychmiastowo ze strony przez wzgląd na wielkość bazy danych, która przekłada się na długi czas ładowania katalogu wszystkich komunikatów. Ma za zadanie także utrwalić wśród administratorów lub osób, które do takiego stanowiska pretendują zasób najczęściej edytowanych tego typu stron.

Lista jest ułożona alfabetycznie. Propozycje można dodawać samodzielnie.