FANDOM



Odznaczenia
Strona głównaPrzyznawanie odznaczeńLista odznaczeńOdznaczeni

  1. Odznaczenia to nagrody (w postaci gwiazd w wieży) przyznawane użytkownikom, spełniającym określone, lecz zarazem nieformalne wymogi.
  2. Każdy zarejestrowany nonsensopedysta może przedstawić swojego kandydata.
  3. Kandydat musi być aktywną osobą – okres nieaktywności nie może być dłuższy niż miesiąc.
  4. Głosowanie i podjęcie decyzji trwa 7 dni od daty zgłoszenia.
  5. Głosować nie mogą: użytkownicy mający poniżej 150 edycji w momencie wystawienia głosowania, niezarejestrowani oraz użytkownicy, którzy dokonali ostatniej edycji w przestrzeniach kreatywnych dawniej niż 30 dni od momentu rozpoczęcia głosowania.
  6. Głosy nieuprawnionych osób mogą skreślać użytkownicy posiadający uprawnienia bałwanka lub wyższe.
  7. Aby głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział przynajmniej czterech użytkowników, których głosy nie zostały skreślone.
  8. Kandydaci nie mogą głosować na siebie.
  9. Użytkownik otrzymuje odznaczenie, gdy ilość głosów za przekroczy 70%.
  10. Administrator może wycofać przyznanie odznaczenia dowolnemu użytkownikowi, jeśli uzna, że istnieją ku temu wyraźne powody.

Zgłoszenie