FANDOM


Opowieści z Nadreniiksiążka autorstwa Hermanna Goeringa opowiadająca o losach młodego, niemieckiego chłopca Hansa oraz jego dziewczyny Helgi. Hans poznał Helgę sprzedając zapałki na froncie zachodnim, kiedy Siły Sprzymierzonych docierały do Nadrenii – wcześniej okupowanej przez III Rzeszę, wcieloną później do Austrii.

Ivan Niczyporuk-Jebiewdenko – słynny, rosyjski krytyk literacki pochodzący z gminy Kołchoz (gdzieś za Uralem) tak opisał swe wrażenia po przeczytaniu powieści Goeringa: Po przeczytaniu utworu pana Hermanna doszedłem do wniosku, iż relatywnie szeroko znany determinizm polatywny, w aspekcie środków retrospektywnych, incydybuje się w tym wypadku w kategorii absolutu. Wychodząc więc z paradygmatycznego założenia, dochodzimy do wniosku, że konkluzje przecież nasuwają się same, dlatego też kontynuujemy nasze pseudo-czasami-intelektualne rozmyślania w kategoriach rzeczywistości, która ukazuje w przypadku tej książki, zawiłe i stosunki międzyludzkie opierające się na założeniu, że świat jest tylko małą cząstką zakrzywionek materii wpółobrotowo-wstecznej, charakteryzującej się proletatywnym atyrecyzmem.

Już wkrótce ukazać ma się druga część książki pana Hermanna o podobnym tytule: Opowieści ze Stalingradu, opowiadająca o słynnej bitwie pod Stalingradem.


Jdt-str To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny literatury. Jeśli nie masz uczulenia na książki – rozbuduj go.