Państwo laickie

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Skocz do: nawigacji, szukaj

Państwo laickie – specyficzny typ orientacji światopoglądowej państwa, w którym promowany jest ateizm i islam, zwalczane chrześcijaństwo i tolerowane pozostałe religie.

[edytuj] Ustrój i organizacja

Państwa laickie charakteryzują się dualizmem organizacyjnym. Mogą być to państwa jednocześnie unitarne i federacyjne, lub podwójnie federacyjne. Przykładem laickiego państwa unitarno-federacyjnego jest Francja, gdzie na określonych obszarach obowiązuje prawo szariatu. Państwem podwójnie federacyjnym jest z kolei Belgia, gdzie podziałowi na strefy szariatu i strefy ateizmu towarzyszy klasyczny podział na Flandrię i Walonię. Istnieje błędny pogląd, jakoby państwem podwójnie federacyjnym były Niemcy – obok podziału na landy nie funkcjonują bowiem jeszcze wyznaczone strefy szariatu, chociaż taki postulat nieustannie powraca. Podstawowym prawem gwarantowanym islamskiej części społeczeństwa w państwie laickim są szerokie przywileje socjalne i seksualne.

[edytuj] Postulat laicyzacji Polski

W Polsce istnieją ruchy domagające się uczynienia z niej państwa laickiego. W szczególności poprzez integrację dwóch grup, które uwielbiają się od zarania dziejów. Ruchy te domagają się wykreślenia z list przedmiotów szkolnych religii, a ostatnio także genetyki, która odrzuca możliwość uzgodnienia płci. Do najwybitniejszych przedstawicieli środowisk laickich w Polsce należą między innymi Robert Biedroń i Anna Grodzka.


Society To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny polityki. Jeśli dostajesz wypieków na widok obrad Sejmu – rozbuduj go.

Nasze strony
Przyjaciele