FANDOM


Moderní Francie

Pomnik Braterstwa Islamu i Ateizmu Przeciwko Katolicyzmowi w Paryżu

Państwo laickie – specyficzny typ orientacji światopoglądowej państwa, polegający na promowaniu ateizmu i islamu, zwalczaniu chrześcijaństwa oraz względnej tolerancji dla pozostałych religii.

Ustrój i organizacja

Państwa laickie charakteryzują się dualizmem organizacyjnym. Mogą być to państwa jednocześnie unitarne i federacyjne, lub podwójnie federacyjne. Przykładem laickiego państwa unitarno-federacyjnego jest Francja, gdzie na określonych obszarach obowiązuje prawo szariatu. Państwem podwójnie federacyjnym jest z kolei Belgia, gdzie podziałowi na strefy szariatu i strefy ateizmu towarzyszy klasyczny podział na Flandrię i Walonię. Istnieje błędny pogląd, jakoby państwem podwójnie federacyjnym były Niemcy – obok podziału na landy nie funkcjonują bowiem jeszcze wyznaczone strefy szariatu, chociaż taki postulat nieustannie powraca. Podstawowym prawem gwarantowanym islamskiej części społeczeństwa w państwie laickim są szerokie przywileje socjalne i seksualne.

Państwa pozornie laickie

Niektóre państwa są mylnie określane jako laickie. Należą do nich:

Zasada dyspensy chrześcijańskiej

W konstytucjach państw laickich przewidziano rozwiązanie, które zezwala mniejszości chrześcijańskiej na manifestowanie wiary, jednak tylko w wyjątkowych przypadkach. W ostatnich latach, ze względu na polityczną działalność Państwa Islamskiego, owej dyspensy udzielano stosunkowo często, m. in. po takich wydarzeniach jak:

  • Zamachy w Paryżu 13 listopada 2015 – szczególna dyspensa chrześcijańska pod kryptonimem Pray for Paris;
  • Zamachy na lotnisku Zaventem w Brukseli;
  • Zamach na Breitscheidtplatz w Berlinie – pierwsze wydarzenie w historii, kiedy Polak bronił stolicy Niemiec.

Od czasu objęcia urzędu prezydenta Francji przez Emmanuela Macrona, udzielanie dyspensy chrześcijańskiej nad Tamizą stało się znacznie powszechniejsze ze względu na czwarte przykazanie, szczególnie respektowane przez tegoż prezydenta i jego żonę.

Postulat laicyzacji Polski

W Polsce istnieją ruchy domagające się uczynienia z niej państwa laickiego. W szczególności poprzez integrację dwóch grup, które uwielbiają się od zarania dziejów. Ruchy te domagają się wykreślenia z list przedmiotów szkolnych religii, a ostatnio także genetyki, która odrzuca możliwość uzgodnienia płci. Do najwybitniejszych przedstawicieli środowisk laickich w Polsce należą między innymi: