FANDOM


Slender-Man-Artistic-Wallpapers

Rysopis omawianego jegomościa

To, że nie wiemy kto to jest nie wyklucza związku z tragedią w Smoleńsku

Antoni Macierewicz o Podmiocie lirycznym


Podmiot liryczny – nie jest to narrator ani też autor. To jest po prostu podmiot liryczny.

Występowanie

Podmioty liryczne występują zwykle w podręcznikach do polskiego oraz tomikach wierszy. Często mówią o nim dzieci uczęszczające do szkół, co bynajmniej nie wyklucza podmiotu lirycznego z bycia pedofilem. Z podmiotami lirycznymi podobno spotkać się możemy również słuchając piosenek ukradzionych Osieckiej, rzadziej czytając książki, bo przecież nikt ich nie czyta.

Kimże on jest?

Odwieczna kamratka Nonsensopedii, prof. Wiemlepiej odpowiedziała nam w liście, iż trudno tak naprawdę określić owego osobnika, aczkolwiek często pojawia się on pod postacią alter ego Adama Mickiewicza. Ponadto, jak nam wyjaśnia dyplomowana nauczycielka, przybiera czasem takie kształty jak:

  • podmiot liryczny występujący pojedynczo jako on, ergo autorskie ja, bądź też jego ego, czyli ego autorskiego ja;
  • podmiot zbiorowy, widoczny między innymi w mantrach typu Zyszczy nam, spuści nam itd..

Pani Wiemlepiej dodaje także, iż bywa on często subiektywnym obserwatorem zakorzenionym niczym Obcy w samych poetach.

Podejrzani

Niektórzy twierdzą, że podmiotem jest sam ten, który jest, ale którego nie widać, znany również jako Pan Boguś. Inni zaś utożsamiają jego osobę z arabskim władcą piekieł, czyli Sejtanem. Jest oczywiście dużo dużo dużo więcej podejrzanych, więc zobaczmy jak na pytanie Who The Fuck odpowiadali nasi ankietowani: