FANDOM


Różniczka – wyniczek odejmowanka. Niech $ + $ będzie działankiem wewnętrznym określonym na zbiorku $ G $, posiadającym elemencik neutralny $ e $ względem działanka $ + $. Niech $ b' $ oznacza elemencik ze zbiorku $ G $ nazywany przeciwnym do elemenciku $ b $, taki że $ b+b'=b'+b=e $. Jeżeli działanko $ + $ nazwiemy dodawankiem, a $ a+b $ nazwiemy sumką elemencików $ a $ i $ b $ to $ a-b:=a+b'=a+(-b) $ nazwiemy różniczką elemencików $ a $ i $ b $.

Przykładziki edytuj

  1. $ 6-2=4 $
    Czytamy: Szósteczka minusik dwójeczka równa się czwóreczka. To działanko zostanie wykorzystane w najbliższej reklamóweczce Hejaszka.
  2. Niech $ C=R\times R $ oznacza zbiorek parek liczb rzeczywistych. Na zbiorku C określmy działanko $ *:C\times C\rightarrow C $ wzorkiem $ (a,b)*(c,d)=(a+b,c+d) $ gdzie $ + $ oznacza dodawanko liczbek rzeczywistych i nazwijmy je dodawankiem elemencików zbiorku $ C $. Wtedy elemencikiem neutralnym działanka $ * $ jest parka $ (0,0) $. Elemencikiem przeciwnym do elemenciku $ (c,d) $ jest elemencik $ (-c,-d) $. Wtedy różniczką elemencików $ (a,b) $ i $ (c,d) $ nazwiemy elemencik $ (a-c,b-d):=(a+(-c),b+(-d)) $.

Różniczka hodowana jest przez wiele plemionek afrykańskich i nie tylko. Chińczycy używają jej do produkcji skarpeteczek o smaczku truskaweczkowym.