FANDOM


Przenosimy się na nonsa.pl!

Po ponad trzynastu latach na serwerach Wikii, otrzymaliśmy niespodziewaną wiadomość – Wikia/Fandom zdecydowała o całkowitym usunięciu Nonsensopedii.
Czas na wyniesienie się stąd mamy do 21 kwietnia. Tego dnia strona nonsensopedia.wikia.com przestanie działać. Administracji nie zostało w takiej sytuacji zbyt wiele opcji. Doszliśmy do wniosku, że jedynym sensownym wyjściem jest przeniesienie się na nowy, niezależny hosting.

Ten artykuł znajdziesz na nowej Nonsensopedii tutaj.
Przenosimy się na nonsa.pl!

Po ponad trzynastu latach na serwerach Wikii, otrzymaliśmy niespodziewaną wiadomość – Wikia/Fandom zdecydowała o całkowitym usunięciu Nonsensopedii.
Czas na wyniesienie się stąd mamy do 21 kwietnia. Tego dnia strona nonsensopedia.wikia.com przestanie działać. Administracji nie zostało w takiej sytuacji zbyt wiele opcji. Doszliśmy do wniosku, że jedynym sensownym wyjściem jest przeniesienie się na nowy, niezależny hosting.
Ten artykuł znajdziesz na nowej Nonsensopedii tutaj.


Różnokąciki – dalej nieokreślone obiekty geometryczne na płaszczyźnie, określone na podstawie stałej różnokątnej. Stała różnokątna to zmienna określająca ilość kątów w róznokąciku. Na zwyczajnej płaszczyźnie nie jest możliwe skonstruowanie różnokątu, jednak na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie jest to tylko niewykonalne. Nazwa różnokącik jest zdrobnieniem; prawidłowa nazwa to różnokąt (łac. różnokątus) – używana częściej ze zdrobnieniem żeby było milusio.
Różnokącik

Artystyczna wizja różnokąciku.

Nie wiadomo oczywiście jak się mają te twory do pięciagramu, jednak z całą pewnością można stwierdzić uderzające podobieństwo do teorii trójkątów. Według różnologii, twój stary utworzył pierwsze różnokąty aby mąciły w głowach i siały zamęt.

Różnokątne aksjomaty edytuj

  • Różnokąt ma zmienne kształty i/lub/oraz/a nawet formy.
  • Nikt nie wie do końca czym jest różnokąt.
  • Wyróżniamy różnokąty foremne i nieforemne.
  • Różnokąty foremne są łatwiejsze do narysowania, jednak wciąż niemożliwe.
  • Starzy górale powiadają, że różnokąty to inna forma trójkątów.
  • Nie da się wyrysować różnokątu na żadnej powierzchni.
Różnokącik2

Nie wiadomo czy to różnokącik, czy już zmiennopadłościan widziany przez artystę.

Zastosowanie w praktyce edytuj

Rożnokąciki rysuje się na nudnej lekcji matematyki jako niezwykle interesujący obiekt badań współczesnej matematyki. Oczywiście może być to jedynie wyobrażenie artystyczne o różnokąciku, ponieważ nikt na prawdę nie wie jak on wygląda. Niektórzy przedstawiają go w formie różnokąta, a inni jak rodzaj różnokąta.

Forma przestrzenna edytuj

Formą przestrzenną różnokąta jest zmiennopadłościan. Stała zmiennopadłościenna służy do opisywania liczby wierzchołków tej bryły. Wzór określający liczbę krawędzi zmiennopadłościanu wyprowadzamy w taki sposób: $ \frac{3}{\ 2}*sz \int_666 = K $ gdzie K to liczba krawędzi a sz to stała zmiennopadłościenna. Wzór po przekształceniu daje nam $ (2+2)*76+sz=K $. Pozostaje tylko odnaleźć stałą zmiennopadłościenną, która, jak wiadomo, jest zmienną opisującą liczbę wierzchołków. Nie da się również utworzyć modelu, a siatka jest w przygotowaniach. Jak wiadomo wszystkie zasady różnokącików stosują się w zmiennopadłościanie jak i innych wielowymiarowych wersjach.

Ilość boków/wierzchołków różnokąta edytuj

Generalnie rzecz biorąc różnokącik nie może mieć nieskończonej liczby boków lub wierzchołków ponieważ byłoby to określenie z góry nieścisłe. Gdybyśmy chcieli je policzyć liczybyśmy do usranej śmierci i jeszcze ho ho ho, co oznacza że jest ich ho ho.