FANDOM


Szycha – rodzaj dużej człekokształtnej małpy z rodziny człowiekowatych (choć istnieją źródła sugerujące pokrewieństwo z płazami). Typową cechą dla szych jest zajmowanie sleep roomów i parzenie się w nich z innymi przedstawicielami gatunku. Jest to gatunek stadny, niezdolny do samotnego istnienia, bowiem gdy brakuje mu publiki, przestaje istnieć. Charakterystyczną cechą większości szych jest mało bogata mimika, bowiem większość z nich okazuje jedynie zgryzotę, obrzydzenie i znudzenie.


Matka Natura widocznie pozbawiła szychy intelektu, którego braki nadrabiają krasomówstwem. Talent krasomówczy pozwala im na zajmowanie się polityką w stadzie. Z tego powodu tyle szych stara się o władze w gronie innych szych, równie zdeterminowanych i żądnych władzy. Wiele szych z tych powodów jest nielubianych, bądź znienawidzony przez gatunek do nich podobny - ,,homo sapiens domownikus" całkowicie niezainteresowany życiem politycznym. Jedyne co ich interesuje to nowy odcinek ,,Mody na sukces" (W gatunku żeńskim) oraz cena piwa w najbliższym sklepie spożywczym (W gatunku męskim).

Uwaga! Pod ochroną! Prosimy nie podkładać bomb pod sejmem i ambasadami! (Przynajmniej w okresie ochronnym).

Crystal Clear app Login Manager To jest tylko zalążek artykułu o ludziach. Jeśli masz coś wspólnego z daną kastą – rozbuduj go.