FANDOM


Lead pipe - Bath Roman Baths

Typowa, nowoczesna rura wodociągowa

Wodociąg – system rur, którymi przepływa ciecz i idealne miejsce do rozwoju mikrofauny i mikroflory, a zwłaszcza bakterii E. coli. Kiedyś zamiast wodociągów stosowano akwedukty.

Wodociągi na świecie

Pierwsze wodociągi powstały 3000 lat temu na Krecie, co było iście krecią robotą.

Pomysł od nich zerżnęli Rzymianie i zbudowali całą masę akweduktów, nawet tam, gdzie nie trzeba było.

Średniowiecze, jak wiemy, było epoką ciemnogrodu i zacofania, więc żadnych tam wodociągów nie budowano (ścieki wylewano za okno, wprost na głowy przechodniów). Renesans i barok kontynuowały osiągnięcia hydrotechniczne średniowiecza. Dopiero w czasach oświecenia Napoleon zaczął kombinować z wodociągami, ale przekombinował i zmyło go na Wyspę św. Heleny, gdzie opity wodą ze swych wodociągów zmarł w strasznych męczarniach.

Dziś wodociągi są w każdym cywilizowanym miejscu na świecie. W niecywilizowanych króluje bogata tradycja sięgająca średniowiecza, renesansu i baroku.

Wodociągi w Polsce

Wodociągi najczęściej zrobione są z rur azbestowych, a w najgorszym wypadku – mocno przerdzewiałych. Dzięki temu Polska zajmuje niezagrożoną czołową pozycję zachorowalności na raka wśród wszystkich państw świata.